Endosymbiontteori – eller hur samarbetet satt fart på evolutionen

Jag förbereder min nästa Aktivt Hopp cirkel där vi ska ifrågasätta den dominanta bilden vi har av världen, oss själva och makten.

En del är mytologin om “den starkaste vinner” som är det vi kommer ihåg av Darwin evolutions teori. Det finns en annan kraft i Naturen: Endosymbiontteorin som ledde till en stor språng framåt i evolution mot mer komplexa livsformer.

Här finns en kort film på YouTube som sammanfattar hur det fungerar.

En fantastisk illustration hur 1+1 blir betydligt mer är 2! Eller att Helheten är mer än summan av delarna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.