The cycle of Abundance

image

Från boken “The Trance of Scarcity ” från Victoria Castle, en praktik för att vara i kontakt med Livet, Helheten.

Känns hur det känns i kroppen att vara i denna cirkel. känn flödet från Ta Emot -> Tacksamhet -> Generositet -> Ge -> Centrera -> Attrahera -> om och om.

DU bestämmer att tillåta dig känna att du är i denna cirkel.

Detta är Ubuntu, som i den afrikanska traditionen som kan uttryckas som :

Jag är Människa för att jag Tillhör”

Det refererar till vår sammankoppling till allt Liv och vår förbindelsens inneboende ansvar.

Gör denna övning många gånger och känn hur det är att vara i Livets flöde!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.