Men jag befinner mig ju ingenstans!

Så svarade jag när jag var på en Lifecoach nätverkdag på Stransdska i Göteborg, om hur det är med mig. Så mycket förtvivlan och frustration över att jag känner att jag inte kommer vidare, coachar så mycket mindre än jag hade tänkt mig till den grad att jag tvivlar på om det kommer någonsin vara en del av det jag bjuder till världen.
Samtidigt känner jag också mig mer levande än någonsin men kämpar med en stor vilsenhet känsla.

Tema för coachingdagen var Transformation, att ta ett kvantum språng i sin utveckling. Så vi utforskade faktorerna som leder till Transformation i någons liv och utmaningarna som hindrar att ta steget. Och där hajade jag till: ”det känns svajigt och okänt i det nya tillståndet, i det nya perspektivet. Det känns som om vi tappat kontrollen. Ja det kändes att det talade just till mig.

Och om jag tycker själv som coach att det är jobbigt att vara i det okända är risken att jag begränsar mina klienter när de själva känner obehag när de tagit ett stort kliv i sin utveckling. De behöver inte ledas bort därifrån genom fokus på hur de skulle vilja ha det istället – utan behöver de uppmuntran och bekräftelse att det här är något viktigt som har hänt och få lov att utforska hur de kan hantera det nya okända läget.

I en visualisering för transformation, såg jag mig stiga uppför ett berg, komma upp på toppen med klarblå himmel där det skulle finnas en port eller en dörr – För mig fanns ingen dörr – Det var fullt öppet. Ren potential. Jag lämnade bakom mig min sköldpaddaskal – symbol för perfektionismen som har skyddat mig så länge – och jag skulle gå in i en okänd stödjande miljö för att hämta ett budskap. Det kändes mörkt och otydligt och till slut fick jag se ett par händer som räckte mig en svart liten moln utan konsistens.

image1.jpeg

Efter en coachingsession för att komma fram till budskapets innebörd kom jag till insikten att jag hade redan gjort det svåraste: allt var ju öppet på bergets topp, jag hade bestigit det, och det fanns ju ingen dörr där att öppna – och den där svarta dimman var bara rökridåer, något utan konsistens som kan blåsas bort genom att vädra. Något likt trollet som inte tål ljuset. Men vad betyder det i praktiken för mig? Hurdå hade jag gjort det svåraste?

Apropå framgång

Vid dagens avslutning pratade jag med Thomas om insikten att jag känner mig obekvämt och svajigt i det okända. Att jag kände mig visserligen mycket levande numera men också hur mycket jag kämpar med känslan att inte ha nått någonstans: min verksamhet, min Coaching är inte igång som jag vill – jag har ju ingen framgång att visa andra och det hindrar mig att gå ut för fullt och bjuda andra på livstransformationsresan. ” Vad har jag att ge dem? ” Vilsenhet, osäker framtid? Vad är värdet i det?

Där ertappar jag mig att definiera Framgång enligt det gamla sättet, det vill säga det sättet som den dominerande kulturen definierar framgång. Definitionen som jag vuxit upp med: en blomstrande ”säker” ekonomi: denna jag avslöjade för 8-10 år sedan när jag hade nåt dit – bra inkomster med fast anställning, familj, barn, hus… Men med all detta infann sig meningslöshet och depression. Jag mådde så illa utan att kunna förstå hur det kunde komma sig då jag hade ju det så välställt…

Så det som gör det svårt för mig är tanken att mitt liv borde se annorlunda ut. ” Se! Jag gör ju närmast ingenting för att utveckla min verksamhet! ”. Jag håller på visserligen men mycket inre arbete som tar mycket energi, jag lär mig nya metoder och verktyg som bidrar till vårt helande för tar hand om alla våra sår eller trauma, bättre sätt att kommunicera och utvecklas i stödjande grupper och gemenskaper.

Men det känns ju så ofta värre än någonsin. Mina skuggor, ”värsta” sidor, ohälsosamma beteende i relationer, svagheter uttrycker sig starkt. Jag vet att det behöver komma fram i ljuset så att jag ska kunna ta ställning till det och hitta vägar till nya mer Livsfrämjande beteenden. Så ja, jag håller ju på att utveckla mitt främsta verktyg – mig själv!

Under dagen kom jag också i kontakt med att mitt egentliga mål handlar inte om att säkra min ekonomi utan att känna mig fullt levande, autentiskt, med alla mina sidor integrerade, vibrerande av livet.

Avslöja illusionen av kontroll

Det jag upplever som mycket utmanande är känslan av att tappa kontrollen och att fortfarande inte veta om det jag gör kommer att bära med mig ekonomiskt.
På en nivå, så vet jag ju att kontroll är en illusion. Det är inte för att jag idag har en anställning med bra inkomst att allting inte kan vända från ena dag till den andrea genom en stor omorganisation.
Vårt ego vill ta det säkra före det osäkra och göra som den alltid har gjort eftersom vi har överlevt hittills på det här sättet. Då är ju det gamla sättet ett säkert kort för att överleva. Det är egots roll att försäkra överlevnaden. Men leva fullt ut, utvecklas det är en annan fråga.

Skatten i dimman

Så vägen till ett fullt levande liv går genom avslöjandet av falsk trygghet och illusion av kontroll. Det får mig att se med nytt ljus på all vilsenhet som jag upplever i omgångar – dessa stunder där allt ifrågasätts, ingen lust eller möjlighet att vilja backa bandet och ingen aning på hur vägen framåt artar sig. Det är ju ett positivt tecken ! Jag befinner mig i en ny okänd plats både inom mig själv och i mitt liv där inga av mina tidigare kartor kan guida mig längre.

Jag har tagit ett kliv i min utveckling, jag är pånyttfödd.

Allt är precis som det ska. Med obekvämhet i det okända. Dags att skapa nya referenser, modeller för att leva i samklang med det uppgraderade jaget…
Och ja, jag vet att detta ett mångstegsraket. Utvecklingstrappan egentligen är oändlig, så länge det finns något livsenergi i en. Men efter varje kliv uppdagars sig nya landskap. Lite mer ljus kommer in och gör stor skillnad. Jag sa ju jag kände mig mer levande än någonsin och det är ju mitt grundläggande mål : att känna mig sann och fullt levande. jag är ju på rätt spår! Vad behöver jag egentligen veta mer!?

Så ja, skatten är att gå genom dessa obekväma, ibland skrämmande faser för att uppleva själv hur jag växer, överlever och mer och mer lever fullt ut. Se vad som hjälpt mig på vägen: inspirerande människor som själva gick igenom det, som gratulerar och stödjer genom att avslöja rädslornas inkonsistensen och sår fröat till insikter om att det här är livet.

Var befinner du dig? Kommentera gärna!
Lev väl!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.