Blog

How perfect do you need to be?

In this video, I share with you an insight I had recently about an idea that can stop us from showing up with our bright gifts.

We all bear a core wound that says that we are not good enough. From this belief, often unconscious, we look at our lives and feel that we have nothing valuable enough to offer, even on the subjects that we are passionate about and have learned and experienced a lot about. Our mind always finds so many examples of how we really don’t manage this skill in our own life. Therefore we ask ourselves “How can I possibly guide other people in this when I still have so many issues in my daily life with it.”

However, I realized that I have much knowledge about for instance emotions, their role, the need to allow ourselves to express them and emotions importance for real change to happen. Although I still want to improve my ability to feel safe and give myself permission to express my feelings freely, I experienced how much knowledge I already have that isn’t known by everyone who needs this knowledge and therefore is of great value to share.

New step – restart!

In this short video, I share my re-commitment to blogg again as I experienced a feeling of expansion and freedom when thinking about blogging, seeing a vast sea and blue sky, a wide horizon with a feeling of ease and harmony.

I also share my invitation to people, entrepreneurs, women to get more in touch with their passion and be inspired to manifest it into the world, through my Lifecoaching.

I tell about my re-discover of my need to talk and share about my passion to get in touch with it, and that blogging in my way, with video is one of the steps to more of my gifts expressed in the world.

Enjoy watching and get inspired.

What is your next step?

Please comment and contact me with your insights and questions!

Have a vibrant living life!

Melting fears into flow

Here is a short video to show you different ways to move the energy of fear and let it flow again.

We have basically 4 ways to respond to fear:

image
1. fight – you express anger
2. Flee – you run away – physically or mentally
3. Freeze – you don’t move, hold your breath not to be discovered
4. Faint – you loose your energy, feel drained

When noticing that you are acting from fear, you can choose to loose this up with
1. Oozing- soft, undulating movements
2. Take a Sumo stand, grounded and stable
3. Shake your fingers, body, legs, letting your energy flow again
4. Scoop love toward the scary part of you.

image

Try, combine, breath and see what happens when you actively choose to move your fear.

How does it feel? Tell me!
Live well!

Men jag befinner mig ju ingenstans!

Så svarade jag när jag var på en Lifecoach nätverkdag på Stransdska i Göteborg, om hur det är med mig. Så mycket förtvivlan och frustration över att jag känner att jag inte kommer vidare, coachar så mycket mindre än jag hade tänkt mig till den grad att jag tvivlar på om det kommer någonsin vara en del av det jag bjuder till världen.
Samtidigt känner jag också mig mer levande än någonsin men kämpar med en stor vilsenhet känsla.

Tema för coachingdagen var Transformation, att ta ett kvantum språng i sin utveckling. Så vi utforskade faktorerna som leder till Transformation i någons liv och utmaningarna som hindrar att ta steget. Och där hajade jag till: ”det känns svajigt och okänt i det nya tillståndet, i det nya perspektivet. Det känns som om vi tappat kontrollen. Ja det kändes att det talade just till mig.

Och om jag tycker själv som coach att det är jobbigt att vara i det okända är risken att jag begränsar mina klienter när de själva känner obehag när de tagit ett stort kliv i sin utveckling. De behöver inte ledas bort därifrån genom fokus på hur de skulle vilja ha det istället – utan behöver de uppmuntran och bekräftelse att det här är något viktigt som har hänt och få lov att utforska hur de kan hantera det nya okända läget.

I en visualisering för transformation, såg jag mig stiga uppför ett berg, komma upp på toppen med klarblå himmel där det skulle finnas en port eller en dörr – För mig fanns ingen dörr – Det var fullt öppet. Ren potential. Jag lämnade bakom mig min sköldpaddaskal – symbol för perfektionismen som har skyddat mig så länge – och jag skulle gå in i en okänd stödjande miljö för att hämta ett budskap. Det kändes mörkt och otydligt och till slut fick jag se ett par händer som räckte mig en svart liten moln utan konsistens.

image1.jpeg

Efter en coachingsession för att komma fram till budskapets innebörd kom jag till insikten att jag hade redan gjort det svåraste: allt var ju öppet på bergets topp, jag hade bestigit det, och det fanns ju ingen dörr där att öppna – och den där svarta dimman var bara rökridåer, något utan konsistens som kan blåsas bort genom att vädra. Något likt trollet som inte tål ljuset. Men vad betyder det i praktiken för mig? Hurdå hade jag gjort det svåraste?

Apropå framgång

Vid dagens avslutning pratade jag med Thomas om insikten att jag känner mig obekvämt och svajigt i det okända. Att jag kände mig visserligen mycket levande numera men också hur mycket jag kämpar med känslan att inte ha nått någonstans: min verksamhet, min Coaching är inte igång som jag vill – jag har ju ingen framgång att visa andra och det hindrar mig att gå ut för fullt och bjuda andra på livstransformationsresan. ” Vad har jag att ge dem? ” Vilsenhet, osäker framtid? Vad är värdet i det?

Där ertappar jag mig att definiera Framgång enligt det gamla sättet, det vill säga det sättet som den dominerande kulturen definierar framgång. Definitionen som jag vuxit upp med: en blomstrande ”säker” ekonomi: denna jag avslöjade för 8-10 år sedan när jag hade nåt dit – bra inkomster med fast anställning, familj, barn, hus… Men med all detta infann sig meningslöshet och depression. Jag mådde så illa utan att kunna förstå hur det kunde komma sig då jag hade ju det så välställt…

Så det som gör det svårt för mig är tanken att mitt liv borde se annorlunda ut. ” Se! Jag gör ju närmast ingenting för att utveckla min verksamhet! ”. Jag håller på visserligen men mycket inre arbete som tar mycket energi, jag lär mig nya metoder och verktyg som bidrar till vårt helande för tar hand om alla våra sår eller trauma, bättre sätt att kommunicera och utvecklas i stödjande grupper och gemenskaper.

Men det känns ju så ofta värre än någonsin. Mina skuggor, ”värsta” sidor, ohälsosamma beteende i relationer, svagheter uttrycker sig starkt. Jag vet att det behöver komma fram i ljuset så att jag ska kunna ta ställning till det och hitta vägar till nya mer Livsfrämjande beteenden. Så ja, jag håller ju på att utveckla mitt främsta verktyg – mig själv!

Under dagen kom jag också i kontakt med att mitt egentliga mål handlar inte om att säkra min ekonomi utan att känna mig fullt levande, autentiskt, med alla mina sidor integrerade, vibrerande av livet.

Avslöja illusionen av kontroll

Det jag upplever som mycket utmanande är känslan av att tappa kontrollen och att fortfarande inte veta om det jag gör kommer att bära med mig ekonomiskt.
På en nivå, så vet jag ju att kontroll är en illusion. Det är inte för att jag idag har en anställning med bra inkomst att allting inte kan vända från ena dag till den andrea genom en stor omorganisation.
Vårt ego vill ta det säkra före det osäkra och göra som den alltid har gjort eftersom vi har överlevt hittills på det här sättet. Då är ju det gamla sättet ett säkert kort för att överleva. Det är egots roll att försäkra överlevnaden. Men leva fullt ut, utvecklas det är en annan fråga.

Skatten i dimman

Så vägen till ett fullt levande liv går genom avslöjandet av falsk trygghet och illusion av kontroll. Det får mig att se med nytt ljus på all vilsenhet som jag upplever i omgångar – dessa stunder där allt ifrågasätts, ingen lust eller möjlighet att vilja backa bandet och ingen aning på hur vägen framåt artar sig. Det är ju ett positivt tecken ! Jag befinner mig i en ny okänd plats både inom mig själv och i mitt liv där inga av mina tidigare kartor kan guida mig längre.

Jag har tagit ett kliv i min utveckling, jag är pånyttfödd.

Allt är precis som det ska. Med obekvämhet i det okända. Dags att skapa nya referenser, modeller för att leva i samklang med det uppgraderade jaget…
Och ja, jag vet att detta ett mångstegsraket. Utvecklingstrappan egentligen är oändlig, så länge det finns något livsenergi i en. Men efter varje kliv uppdagars sig nya landskap. Lite mer ljus kommer in och gör stor skillnad. Jag sa ju jag kände mig mer levande än någonsin och det är ju mitt grundläggande mål : att känna mig sann och fullt levande. jag är ju på rätt spår! Vad behöver jag egentligen veta mer!?

Så ja, skatten är att gå genom dessa obekväma, ibland skrämmande faser för att uppleva själv hur jag växer, överlever och mer och mer lever fullt ut. Se vad som hjälpt mig på vägen: inspirerande människor som själva gick igenom det, som gratulerar och stödjer genom att avslöja rädslornas inkonsistensen och sår fröat till insikter om att det här är livet.

Var befinner du dig? Kommentera gärna!
Lev väl!

Vad styr ditt liv?

Häromdagen hade jag ett möte med min community grupp och vi skulle prata om andlighetens plats i den. Hur vi såg på det, hur vi ville att det skulle se ut. Och jag upptäckte att jag hade mycket svårt att definiera vad jag menar med den andliga aspekten i mitt liv fast jag vet att det är klart viktigt för mig. Det är fortfarande ovant att prata om det. Det är ett ämne som är ju så olika för olika personer. För mig är det en personlig resa, ett begrepp i ständig utveckling. 

Det var störande att konstatera att det blev så svårt att kommunicera om något så viktigt för mig. 

Jag inser att det delvis beror på hur mycket jag vågar visa vad jag tror, berätta om sådant det inte råder konsensus om och som kan väcka stark motstånd. 

Den andra aspekten är att jag behöver förtydliga för mig själv vad andlighet egentligen innebär för mig för att kunna sedan formulera det för andra. 

Så när jag efteråt pratade med min nära vän kom jag fram till att min andliga utforskning och utveckling är det som är styrande i mitt liv. 

541A5937-85D9-4548-B215-9FE52B016032

Det är längtan och drivkraften att vara mer mig själv, att vara i kontakt med alla aspekter – stora och små, min essens och de sårade delarna, visdom och vilsenhet. 

Det handlar om känna mig själv bättre och visa mig fullständigt så mycket jag bara törs. Våga ta risken att dömmas eller inte bli omtyckt. Ta chansen att leva fullständigt och utmana de befintliga levnadsnormerna. 

Andlighet är det som guidar min handlingar, hur jag vill möta andra och mig själv: mer och mer från ovillkorlig kärlek. Det är vad jag vill bidra med i denna världen: mera liv, mer harmoni. Det är mitt syfte med allt jag gör: Empowering Love / Deep connection / Unify – dessa ord som jag känner jag resonerar med och ger mening till vardagen när jag är i kontakt med deras innebörd. 

Enpowering Love är den villkorslösa kärleken som vet och lyfter fram varje individs storhet oavsett deras handlingar och livsvägar. Kärleken som hjälper alla att se sin potential och uttrycka den. 

Deep connection är den äkta kontakten både med mig själv, min sanning och med andra. Autentiska möte där vi ser varandra, berörs. Kontakt med helheten, livet och det som är större än oss. 

Unify är föreningen av alla våra aspekter. Acceptans av vår mörker och vårt ljus, det feminina och det maskulina inom oss, det intuitiva känslomässiga och det rationella. Det är att höra vad de olika aspekterna vill säga, för att mer medvetet hitta en 3:e väg som får två tillsynes motsatta aspekter i en själv att jubla och dra tillsammans åt samma håll. Det är integration istället för att försöka bli av med någon aspekt. 

Och i community-sammanhang, betyder det för mig att leva med andra som också utforskar medvetet denna inre resa. Människor som ger utrymme i sina liv för denna kontakt och utveckling – både i form av egen tid men som också vill utforska det tillsammans i olika former – stödcirklar, ceremonier, olika processer och metoder som hjälper oss att kommunicera, sluta fred med våra sår och leva mer fullt ut. 

Hur uttrycker det sig konkret?

I dagsläget, betyder det att jag väljer att ta hand om mitt inre och min energi först, innan jag försöker göra något annat under min dag. Det gör jag främst för att vara mer i kontakt med mig själv och den större intelligensen som uttrycker sig som min intuition. 

Jag väljer att ge mig stunder själv, i tystnad, gärna ute under bar himmel, i skogen, vid sjön, på en klippa, i trädgården. 

Jag praktiserar yoga och meditation. Jag frågar mig vad ”Empowering Love – Deep Connection – Unify” skulle göra i olika situationer när jag inte längre vet hur jag ska komma vidare. Jag öppnar för min intuition att nå mig. Jag övar att ta emot alla känslor hur än svara de kan ibland kännas att vara med. 

Jag går olika kurser och seminarier som ger mig nya verktyg och nya perspektiv för att möta livet och möta andra. 

Och du, vad är det som får lov att ge riktning i ditt liv?

Kommentera gärna och lev väl!

Hur svårt kan det vara…

…att sätta sig och göra de sakerna jag bestämde var mina nästa steg för att utveckla min verksamhet och ge mina gåvor till världen? Så skriker en förtvivlad röst inom mig.

Senaste veckorna, hela marsmånaden och redan innan har varit mycket turbulenta och påfrestande tider för mig. Det pågår mycket, speciellt inombords men närmast inget i den utåtriktade verksamheten som ska bidra till mitt föda.

Från mitten av februari uppslukades min energi mer och mer av att ordna min flytt och sedan i att göra mig hemma i en ny lägenhet. Men det gav också ett bra tillfälle att sortera bort gamla brev, bilder, papper och ägodelar som inte längre ger mig så mycket och så vända blad på ett kapitel i livet. Det kändes gott att lätta på bördan av allt jag samlat på mig genom åren. Det var visserligen tidskrävande men drivkraften att rensa var stor. Att titta på alla dessa gamla saker väckte en hel del minnen och satt igång processer där jag blev ännu mer medveten om hämmande mönster som fortfarande präglar mitt liv. Detta arbete är långt ifrån klart!

Ja, det är en period där många stormiga känslor dyker upp i mötet med livet.

Under flyttperioden försämrades min mammas hälsotillstånd akut. Det ledde till många telefonsamtal för att stödja henne. Hon bor i Frankrike och jag här i Sverige. Jag fokuserade på att få igång samtalet med mina bröder och läkare och myndigheter för att bättre förstå situationen och vad var och en kunde göra.
Under dessa veckor mötte jag både rädslor för att inte ha en mamma längre. Men jag kom också i kontakt med min beslutsamhet och kraft för att reda ut det som pågick och förstå situationen och se vad går att göra.

När detta höll på att redas ut, flammade en infektion i min framtand som jag bröt i augusti i en cykelolycka. Mycket kraft som gick åt där, många rädslor, famlandet i att söka vägar för att rädda tanden på alternativa sätt utan att kunna veta om det kommer att räcka eller om jag utsätter min kropp till värre. Mycket trötthet och betungande bieffekter av penicillinbehandlingen.

Så i allt detta har jag inte förmått göra det jag hade bestämt mig för för att närma mig mina professionella mål. All trötthet och den till synes oändliga mängd nya och gamla oavslutade händelser som poppar upp i min väg till att bli mer av den jag verkligen är har stundtals lett mig till tvivlens avgrund, där jag inte längre alls tror att jag kommer att klara mig på sikt. Detta med den starka känslan att jag inte kommer att kunna välja det gamla sättet att jobba har öppnat för desperation.

I veckan när jag blev coachad, insåg jag att det var min sårbarhet som knackade hårdare och hårdare för att få finnas, att få synas.
Om jag fortsätter att vilja bara göra det positiva utan att visa mina utmaningar och det jag betraktar som svagheter, finns risken att jag aldrig kommer komma i flow och komma ut till världen med det jag önskar ge – denna Empowering Love – för att det stora, det vackra och det modiga är inte hela min sanning. Dessa ljuvliga framgångar och stunder föddes genom att möta mörka stunder, feghet och rädslor.

 

image

Och i min strävan i att leva mer autentiskt, vara mera av den jag verkligen är, vet jag att jag även behöver våga visa det som inte är så vacker och lätt.
Men mitt försvarssystem är kraftfull, och mina rädslor stora. Inte vill jag stå ännu en gång hjälplöst gråtande inför andra. Inte vill jag medge att det går så trögt att utveckla en verksamhet som både bidrar till en bättre värld och en egen försörjning.

Och ändå minns jag hur mycket hjälp och stöd att våga pröva mig fram jag fick när den kraftfulla och enastående Debbie Warrener bröt ihop och visade sina tvivel på sin förmåga att lotsa gruppen i utforskning av det inre ledarskapet vi behöver för att åstadkomma yttre förändring.
I stunden då hon log där och grät och starkt dömde sina kompetenser rördes jag djupt. Jag hade vitnat och upplevt hur hon mycket skickligt levererade kraftfulla insikter och hade skapat en trygg och mycket stödjande miljö för att utforska kulturens påverkan att hitta nya hälsosamma förhållningssätt.
Fast alla hennes uppenbara kvaliteter, här drabbades hon av tvivel om sin duglighet och sina förmågor att leda detta arbete. Detta fick mig att känna att hon var lika som människa jag själv var. Och om hon kunde leda och bidra till grupper så kraftfullt och ändå hysa så mycket självtvivel, så kunde jag också våga mig att komma ut med det som får mig att brinna utan att behöva vara en fläckfri övermänsklig figur.

Jag vet sedan ett tag tillbaka att den ända vägen som kommer att ge mig tillgång till min kraft och få den att lysa utåt är att integrera mina inre processer i det jag ger till andra. Och i denna fysiska världen kommer ljuset med en del skuggor.

Och det fortsätter att gå trögt! Några dagar till gick och texten har inte hittat sin slutliga form för att komma ut. Trötthet, förvirring, starka känslor där jag upplever att jag inte längre vet riktningen. Det är som mycket som pågår på insidan att det gamla sättet att vara, verka, leva tappar sin mening och jag fortfarande har ingen tydlig karta hur det nya sättet är.

Så jag väljer att publicera detta i en inte så fullkomligt bearbetat tillstånd för att bryta mönstret och låta det imperfekta bli det perfekta: bättre ett steg lite snett framåt än stagnation!

Kommentera gärna! Lev väl!

 

Nyfiken på Debbies arbete, läs mer på hennes hemsidan: http://www.innerleadershipouterchange.com/ 

Att satsa iallafall!

För tre år sedan gick jag en helgkurs i Kalmar led av Hillevi och Kristina. Den rörde mig djupt och redan medan jag väntade på tåget hem, delade jag min lust och längtan att dela vidare detta kraftfulla verktyg som jag precis hade varit med om.

Det var en kurs i Aktivt Hopp, baserad på Joanna Macys arbete.

Som följd av det, så designade jag en studiecirkel i 8 delar som jag ledde två höst i rad. Nu kommer jag att erbjuda detta i en helgkurs på Sörby Retreat Center i juni (Se detaljer här).

Men vad är då aktivt Hopp? Jag berättar lite mer om det i denna video:

Vad tycker du om detta sätt att ha Hopp? Kommentera gärna!

Följ din levande väg!

Hur vårt inre resa påverkar världen vi lever i

Vad är Inre Omställning? Vilken omställning pratar vi om? Eftersom jag brinner för att väcka människor till sin kraft och deras gåvor för att skapa en mer harmonisk och resilient värld, så kommer jag att hålla en kurs i Inre Omställning på Sörby Retreat Center i mars med Liselotte Bergenzaun Abel, där vi kommer att förtydliga hur vår inre utveckling är grunden till våra handlingar och samhället vi lever i.

Se video nedan! (klicka på länken under bilden 😉 )

IO mars 2018 cover video
youtu.be/JMvsXxMvVZc

 

Nyfiken? läs mer på Facebook eller kontakta mig här på hemsidan!

https://www.facebook.com/events/319226415248582/?active_tab=discussion

Följ ditt hjärta, gör världen mer levande och harmonisk!

Affirmationner – en sanning växer fram

Så kraftfulla om de känns äkta.

Det är ett populärt begrepp att jobba med affirmationner. Men det är lätt att hamna i positiv tänkandets fällan, dvs förnekelse av delar av verkligheten som vi inte vill ta med.

I november så landade jag i följande affirmation för att prioritera mera mitt välmående som ett förutsättning till allt jag vill och kan åstadkomma i världen.

IMG_9013

Glad och stolt kände jag mig över den fina och starka bilden.

Men snart insåg jag att det var något som inte stämde med affirmationen. Att jag kunde inte använda den, speciellt de dagarna energin var låg. Det tog emot, jag kände ju inte att jag mådde bra… Jag lät det vara en stund, men det var tydligare och tydligare att jag behövde något annat, som skulle ge mig kraft oavsett hur dagens form och omständigheterna såg ut.

För en vecka sen, under min morgonstund med yoga och meditation så kom det till mig, vad jag behöver och landade i en ny bild och affirmation:

IMG_9170

Första stycket känns så rätt, likaväl bilden med händerna som omsorgsfullt tar hand om min inre värld med sitt mörker så att den kan i sinom tid blomstra.

Men jag kände ganska fort under veckan att mellan stycket tog något emot. Att det var en önsketänk men inte riktigt det som händer.

Och imorse under yogan så kom en ny formulering som känns bra:

IMG_9234.jpg

Att känna in är vår kompass. Nu har jag en bra påminnelse om mina prioritet och min tillvägagång när jag startar min dag.

Vad är din affirmation som riktar din dag?

Kommentera gärna!